chuỗi thạch anh trong phong thủy

Chuỗi thạch anh tóc đen,giúp bạn ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe S1116-3213

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 17 bi. + Khối lượng: 54g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử dụng:

Chuỗi thạch anh tóc tiên đen,giúp bạn ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe S1109-2440

Đạt đến sự cân bằng và hài hòa âm dương + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 17 bi. + Khối lượng: 41g + Ý nghĩa: mang năng lượng tốt cho người sử dụng, cân bằng cảm xúc, ổn định lưu thông khí huyết, bổ trợ sức khỏe… + Cách sử dụng: