Uncategorized

Quả cầu đá hồng lục bảo, vân xanh đen ánh tím hồngQC206-7368

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng lục bảo, vân xanh đen ánh tím hồng. + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 1566g + Ý nghĩa: biểu tượng của công việc thuận lợi, suôn sẻ, tăng cường sinh khí, kích hoạt năng lượng dương.. + Cách sử dụng: đặt bàn